artlog

home | about | archive | links | contact

‘It is interesting to withdraw from one’s own usual context and meet a new world, especially today, when cultural and ideological Hybridizations have become an irreversible fact. (…) The winner is the one who masters the two sides of the battlefield’
Chen Zhen.

artlog
artlog is een elektronisch tijdschrift over hedendaagse kunst in China en hieraan verwante onderwerpen. De oprichting van dit e-zine komt voort uit een onderzoek naar de opkomst van de alternatieve tentoonstellingsruimten in een aantal grote steden in China: Beijing, Shanghai, Hong Kong, Taipei en Seoul (Zuid-Korea). Het tijdschrift is bedoeld als een experiment dat zowel de kunstkritiek over niet-westerse kunst beproeft, als de reikwijdte van het ‘e-zine’ als medium van publicatie.
artlog is an e-zine about contemporary art in China and topics related to this. It’s foundation stems from a research of the rise of alternative exhibition spaces in some big cities in China: Beijing, Shanghai, Hong Kong, Taipei and Seoul (South - Korea). The magazine is set up as an experiment, which tries to put non-western art as well the significance of an e-zine as medium of publication, to the test.

De interesse voor China, en Azië in het algemeen, is niet nieuw. Vanuit de architectuur worden de ontwikkelingen in Azië al jaren met belangstelling gevolgd. Een tentoonstelling als Cities on the Move (1997-2000) van Hou Hanru en Hans Ulrich Obrist bracht op een succesvolle manier de ontwikkelingen op het gebied van kunst en architectuur samen binnen één tentoonstellingsconcept. Treffend liet deze tentoonstelling zien dat de opkomst van nieuwe, alternatieve tentoonstellingsruimten in China op een onlosmakelijke manier verbonden is met de sociaal-economische ontwikkelingen van de steden. In de kunstkritiek in Nederland wordt echter nog weinig aandacht geschonken aan dit nieuwe, nog nauwelijks ontgonnen gebied binnen de globale kunstgeschiedenis. Chinese, hedendaagse kunst wordt ‘gehyped’ op de biënnales en andere, grote overzichtstentoonstellingen, maar er is weinig bekend over hoe de culturele infrastructuur ter plekke in de grote steden ontwikkelt. artlog nodigt verschillende auteurs, zowel uit Azië als uit Nederland uit hierover te schrijven.
The interest in China, and Asia in general, is nothing new. From the field of architecture the interest in the developments in Asia has been evident for years now. An exhibition like Cities on the Move (1997 – 2000) from Hou Hanru en Hans Ulrich Obrist successfully brought the art and architecture together in the concept of one exhibition. The exhibition strikingly showed the rise of new, alternative spaces being inextricable bound with the social-economic developments of the cities. However the art critic in the Netherlands shows little interest in this newly, barely explored part of global art history. Chinese, contemporary art is hyped at biennales and other special exhibitions, but little is known about the real condition of contemporary art or the cultural infrastructure in the cities itself. artlog will invite authors from Asia, as well as the Netherlands to write about this subject.

Binnen de vormgeving van deze ‘e-zine’ ligt de nadruk - naast veel aandacht voor de typografie - op het zoeken naar een intrigerende verhouding tussen tekst en beeld, wat veel met name elektronische tijdschriften ontbeert. De website is via een ‘split-screen’ opgedeeld in een tekst- en beeldgedeelte die zich op een dynamische manier tot elkaar verhouden.
The design of the website emphasises – apart from the attention to the typography – an intriguing relationship between image and text. Via a split screen the website is divided into two parts: text and image, which relate to each other in a dynamic way.

artlog is a project by Ingrid Commandeur.
concept website: Stephan Achterberg & Ingrid Commandeur
design: Stephan Achterberg (stephan@solar.nl)
technical support: Peter Mulder (feelslikefriday.com)
Deze publicatie kwam tot stand dankzij financiële steun van het Fonds voor Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst.