artlog

home | about | archive | links | contact

5 januari 2005
Inzichtelijk artikel van Elisabeth Casale van AEA Consulting in (New York Londen) over de culturele ontwikkeling in China:
http://www.aeaconsulting.com/site/platformv4i1a.html

10 december 2004
De Dynamic City Foundation in Amsterdam heeft een omvangrijk onderzoeksproject opgestart naar de stedenbouwkundige en architecturale ontwikkelingen in China. Uitgebreide, geïllustreerde verslagen van de conferenties en andere informatie te vinden op:
www.dynamiccity.org

2 december 2004
Even surrealistisch als de realiteit. Chinese onafhankelijke film.
Ou Ning
Ou Ning is grafisch vormgever, muziek- en filmcriticus en oprichter van U-Thèque , een non-profit organisatie die de onafhankelijke film in China stimuleert. Op de biënnale van Venetië was een eigen productie te zien: een poëtische, audiovisuele stadssymfonie van de wijk San Yuan Li in Guangzhou, gefilmd met verschillende digitale camera’s. De digitalisering van de cinema zorgt in China voor de opkomst van de onafhankelijke film, die in tegenstelling tot de cerebrale films van de gevestigde orde, de werkelijkheid op een naturalistische, ruwe en directe wijze in beeld brengen. >>>
Ou Ning is graphic designer, music- and filmcritic and founder of U-Thèque, a non-profit organisation who supports independent film in China. At the biennial of Venice they showed a film of the village San Yuan Li, part of Guangzhou, films with several digital cameras. De digitalization of Chinese cinema seems to stimulate independent filmmakers in China, who depict reality in a naturalistic, raw and down to earth manner. >>>

5 oktober 2004
Een moord gepareerd met een mooie herinnering
Ingrid Commandeur
Het kunstenaarsduo Young-Hae Chang Heavy Industries uit Seoul maakt prachtig web-based werk dat op de rand balanceert van poezie, ironie en maatschappijkritiek. Onlangs was hun werk te zien in een door het mega-concern Samsung gerunde galerie in Seoul, die zij eerder met hun werk zwaar op de korrel namen. >>>


15 augustus 2004
De kunst van de propaganda anno 2004
Ingrid CommandeurI
n de Kunsthal in Rotterdam was de tentoonstelling De wereld volgens Kim Jong Il te zien, een grote verzameling posters en schilderijen uit Noord-Korea, gemaakt voor propagandistische doeleinden >>>  

In the Kunsthal in Rotterdam an exhibition with the title The world according to Kim Long Il was on view: a large number of posters and poster from North Korea were displayed, made for progandistic purposes >>>


15 juni
Over de grensvervaging tussen kunst en toerisme.
Ingrid Commandeur
In Para/Site Art Space, galerie voor hedendaagse kunst in Hong Kong, was in mei dit jaar de tentoonstelling Travel Agency te zien van de Zwitserse kunstenaar Nika Spalinger.
Het thema van de tentoonstelling was toerisme. Hoe ervaart men toerisme in een globale economie, wat betekent het voor mensen op persoonlijk niveau en waar liggen de grensvlakken met de beeldende kunst? Een typisch westerse tentoonstelling in een oosterse context.
>>>


15 april 2004
The artist as producer in times of crisis.
Ingrid Commandeur
Terwijl in Nederland de zoveelste discussie over de crisis in de kunst al weer met een sisser is afgelopen, lijkt men in China - waar met enig recht van een crisis gesproken zou mogen worden - meer dan ooit in de bezielende kracht van de kunst te geloven. Tonen de Chinezen zich in deze als de naïeve blinden in het land der éénogigen of vind er in China een omgekeerde revolutie plaats waar wij hoognodig eens de kunst bij af moeten kijken? >>>


08 april 2004
Link: Marina van den Bergen, Laat 400 steden verrijzen, Archined.
http://www.archined.nl/archined/3975.html


30 maart 2004
The rise of the creative class in Shanghai
Davide Quadrio
Institutions in Shanghai have found different strategies to survive within the opening cultural climate of the city. Curator David Quadrio describes the foundation of the experimental art institution BizArt from the very beginning until their current position: trying to find a balance between independence and cooperation with the Chinese Government. >>>


18 maart 2004
New limits of unbounded ugliness.
Interview with Xu Zhen
Ingrid Commandeur
Xu Zhen (born 1977 in Shanghai) is one of the most creative and controversial of a new generation of young artists in Shanghai. He studied at the Shanghai School of Arts and Crafts and was ‘discovered’ soon after his graduation, participating at the Venice Biennale 2001 at an age of 24. His work is shown at a growing number of national and international exhibitions. >>>


15 februari 2004
Symbool voor een radicaal veranderende stad.
Ingrid Commandeur
De Nederlandse kunstenaar Onno Dirker reist al jaren met enige regelmaat naar Azië. Eind vorig jaar was van hem de performance Voltaire te zien in Shanghai. >>>


mei 2003
Standplaats Peking.
Ingrid Commandeur
In China voltrekken zich, net als in de rest van Oost-Azië, in hoog tempo economische en politieke veranderingen. Ook de culturele dynamiek is enorm. Peking ontwikkelt zich tot centrum van de beeldende kunst. Nieuwe kunstinitiatieven schieten als paddestoelen uit de grond, maar de tegenstellingen zijn groot. >>>
In China, as in the rest of Eastern Asia, economic and political changes are taking place at a rapid tempo. The cultural dynamism is also enormous. Beijing is developing into a centre for art. New art initiatives are springing up like mushrooms, but there are large contradictions. >>>